Добродошли

Током последњих година, Европа, а посебно њене Источне и Јужне области се суочавају са несташицом у располагању воденим ресурсима. Оваква ситуација произилази из комплекса од неколико узрока, на пример, ниска ефикасност, загађење и недостатак интегрисаног циклуса у пољопривреди, цивилна и индустријска употреба воде. Осим тога, климатске промене и варијације у падавинама као и редукција су погоршале сценарио доступности воде.

У југоисточној Европи, као што је евидентирано у стратешком програму за процену животне средине, један од главних изазова заштите животне средине се састоји у питањима везаним за воде, а посебно утицаја загађења вода у пољопривреди и потрошњи. На једној страни, пољопривреда представља једну од главних компоненти економије земља југоисточне Европе, док на другој, она је једна од главних претњи ЕУ водама; разлози су: огромно и мало-ефикасно коришћење воде за интензивно обрађивање и подземно загађење вода које потиче од ђубрива.

Трећи извештај о примени ЕУ Директиве о нитратима потврђује значајан допринос пољопривреде на нитративно загађење подземних и површинских вода и еутрофикације, наглашавајући чињеницу да јужна Европа касни у примени Директиве.

EU.WATER је израстао из спознаје да само кроз заједнички приступ у ширем обиму, ће водити рационалном управљању воденим ресурсима, и на тај начин ће се омогућити достизање дугорочне заштите водених ресурса.

EU.WATER спроводи 12 партнера у 8 земаља ЕУ и змаља које нсиу чланице ЕУ, а које су ко-финансиране од стране програма Југоисточна Европа Транснационални Програм Сарадње. Пројекат је координиран од стране Провинције Ферара у Италији.

За сва питања, можете да се обратите директно менаџеру за ширење информација из провинције Ферара. Mr. Riccardo Loberti euwater@provincia.fe.it