Καλωσορίσατε!

Η Ευρώπη και κυρίως οι ανατολικές και Μεσογειακές χώρες, αντιμετωπίζουν τις τελευταίες δεκαετίες σοβαρή έλλειψη υδάτινων πόρων. Αυτό οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως είναι η ρύπανση και η κακή διαχείριση των υδάτων με την αλόγιστη χρήση τους στον γεωργικό, βιομηχανικό αλλά και οικιακό τομέα. Όσον αφορά στην ποσότητα των διαθέσιμων υδάτων, οι κλιματικές αλλαγές και η εποχική διακύμανση των βροχοπτώσεων επιδεινώνουν επιπλέον την κατάσταση.

Όπως κατέδειξε η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση που εκπονήθηκε στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη», τα θέματα των υδάτων και κυρίως η επίδραση της γεωργίας στην ρύπανση των υδάτων και στην αύξηση της κατανάλωσης, αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές προκλήσεις για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενώ η γεωργία αποτελεί κύριο συστατικό των οικονομιών των χωρών αυτών, είναι επίσης και μια από τις κύριες απειλές για τα υδάτινα αποθέματα της ΕΕ, κυρίως λόγω της αυξημένης χρήσης των υδάτων από την εντατικοποίηση των καλλιεργειών και της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων από τη συστηματική χρήση φυτοφαρμάκων.

Η «τρίτη έκθεση» σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση (EU Nitrates Directive), επιβεβαιώνει τη σημαντική συμβολή της γεωργίας στη ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων καθώς και στην πρόκληση ευτροφισμού στα υδάτινα οικοσυστήματα. Η έκθεση δίνει έμφαση στην καθυστέρηση της εφαρμογής της οδηγίας στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου.

Η ιδέα για το έργο EU.WATER προέκυψε αναγνωρίζοντας ότι η μόνη αποδοτική προσέγγιση για τη μακροχρόνια προστασία των υδάτινων πόρων είναι η εφαρμογή μιας κοινής ορθολογιστικής διαχείρισης των υδάτων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα με τους υδάτινους πόρους τους.

Στο έργο EU.WATER συμμετέχουν 12 εταίροι από 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη». Συντονιστής του έργου είναι η Επαρχία της Φερράρα στην Ιταλία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του έργου Provincia di Ferrara, Dott. Riccardo Loberti euwater@provincia.fe.it